ANGAJARI

Societatea TBRCM S.A, Sucursala 1 Mai, Hotel Ceres organizeaza concurs in data de 18.02.2020, ora 10:00 pentru ocuparea postului vacant de kinetoterapeut, pe durata determinata.
Condiţiile de participare la concurs
– să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
– să aibă studii conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania si legislatiei in vigoare;
– să nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu postul pentru care candidează;
– sa aiba vechime/experienta de minim 1 an in specialitate
– să fie o persoană agreabilă, în plină putere de muncă.

Actele/ documentele ce se depun pentru ocuparea postului vacant:
– copia actului de identitate;
– curriculum vitae;
– cerere de participare
– adeverinţă medicală prin care se atestă capacitatea de muncă;
– cazier judiciar;
– copiile diplomelor de studii si alte acte care atesta efectuarea unor specializari;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă (stagiu de cotizare de la CJP Bihor);

Dosarele de înscriere și cererile candidaților se vor depune la sediul Sucursalei 1 Mai, localitatea Baile 1 Mai, Hotel Ceres până la data de 17.02.2020, ora 14:00.
Pentru relatii suplimentare va rugam sa ne contactati la tel: 0259/318.441 sau 0359/439.996 E-mail: oradeatbrcm@yahoo.com

ACHIZITII

Momentan nu sunt anunturi