ANGAJARI

Societatea TBRCM S.A, Sucursala 1 Mai, Hotel Ceres organizează interviu în data de 20.09.2021, ora 09:00 pentru ocuparea unui post de vacant de spalatoreasa, pe durată nedeterminată.
Condiţiile de participare la interviu
– să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
– să aibă studii de specialitate conform Clasificării Ocupaţiilor din România şi legislaţiei în vigoare;
– sa aibă vechime în munca, de minim 1 an;
– să nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
– să fie o persoană agreabilă, în plină putere de muncă.
Actele/ documentele ce se depun pentru ocuparea postului vacant:
– cerere de participare la interviu;
– copia actului de identitate;
– curriculum vitae;
– adeverinţă medicală care se ateste starea de sănătate corespunzătoare;
– cazier judiciar;
– calificare in domeniu;
– copiile diplomelor de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz,  adeverinţă care să ateste vechimea în muncă (stagiu de cotizare de la CJP Bihor).

Dosarele de înscriere și cererile candidaților se vor depune la sediul Sucursalei 1 Mai, localitatea Baile 1 Mai, Hotel Ceres până la data de 17.09.2021, ora 14:00.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel: 0259/318.441 sau 0359/439.996. E-mail: oradeatbrcm@gmail.com

ACHIZITII

Nu sunt anunturi de afisat