ANGAJARI

Societatea TBRCM SA, Sucursala 1 Mai, Hotel Ceres angajeaza medic specialist RMFB pe durata nedeterminata.
Condițiile generale
– să aibă cetățenie română și domiciliul în România;
– să aibă studii conform Clasificării Ocupațiilor din România și legislației în vigoare;
– sa ai vechime in munca/experienta in specialitate, de minim 1 an;
– să nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcția pentru care candidează;
– cunostinte de operare pe calculator: Word, Excel,
– să fie o persoană agreabilă, în plină putere de muncă.
Cererile candidaților și Curriculum Vitae vor depune la sediul Sucursalei 1 Mai, localitatea Baile 1 Mai, Hotel Ceres.

Pentru relații suplimentare și bibliografia pentru interviu vă rugăm să nu contactați la tel: 0259/318.441 sau 0359/439.996, E-mail: oradeatbrcm@gmail.com

ACHIZITII

Momentan nu sunt achizitii