ANGAJARI

Societatea TBRCM S.A, Sucursala 1 Mai, Hotel Ceres organizează concurs în data de 25.09.2020, ora 10:00 pentru ocuparea unui post vacant de Controlor calitate, pe durată determinată.
Condiţiile de participare la concurs
– să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
– să aibă studii superioare de specialitate de lunga durata in siguranta alimentelor si securitatea agroalimentara;
– sa aibă vechime/experientă in munca de minim 5 ani;
– să nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
– să fie o persoană agreabilă, în plină putere de muncă.
Actele/ documentele ce se depun pentru ocuparea postului vacant:
– cerere de participare la concurs;
– copia actului de identitate;
– curriculum vitae;
– adeverinţă medicală care se ateste starea de sănătate corespunzătoare;
– cazier judiciar;
– copiile diplomelor de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări;
– calificare in domeniu;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă (stagiu de cotizare de la CJP Bihor).
Dosarele de înscriere și cererile candidaților se vor depune la sediul Sucursalei 1 Mai, localitatea Baile 1 Mai, Hotel Ceres până la data de 24.09.2020, ora 14:00.

Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la tel: 0259/318.441 sau 0359/439.996, E-mail: oradeatbrcm@gmail.com

 

ACHIZITII

Nu sunt anunturi de afisat