ANGAJARE

Societatea TBRCM S.A, Sucursala 1 Mai, Hotel Ceres organizeaza interviu scris in data de 05.06.2018, ora 11:00 pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat spatii cazare si a postului de muncitor necalificat intretinere si reparatii instalatii, pe durata determinata.

Condiţiile de participare la interviu
- să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
- să aibă studii conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania si legislatiei in vigoare;
- să nu fi suferit vreo condamnare pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu postul pentru care candidează;
- să fie o persoană agreabilă, în plină putere de muncă.


Actele/ documentele ce se depun pentru ocuparea postului vacant:
- copia actului de identitate;
- curriculum vitae;
- cerere de participare
- adeverinţă medicală prin care se atestă capacitatea de muncă;
- cazier judiciar;
- copiile diplomelor de studii si alte acte care atesta efectuarea unor specializari;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă (stagiu de cotizare de la CJP Bihor);

Dosarele de înscriere și cererile candidaților se vor depune la sediul Sucursalei 1 Mai, localitatea Baile 1 Mai, Hotel Ceres până la data de 04.06.2018, ora 12.00
Pentru relatii suplimentare Tel: 0259.318.441 sau 0359.439.996
E-mail: oradeatbrcm@yahoo.com

 

 


Localizare


Hotelul CERES este situat in centrul statiunii Baile 1 Mai, la intersectia drumului national DN 76 si soseaua nationala E 60, in imediata apropiere a orasul Oradea si statiunea Baile Felix.
Pentru mai multe informatii si rezervari ne puteti contacta la urmatoarele numere de telefon:
TELEFON:
        +40 259 317 126, +40 359 439 996
        +40 762.248.304 - intre orele 08-16
FAX: +40 359.439.995
        www.tratament-baile-1mai-hotel-ceres.ro
        www.hotelulceres.ro
        E-mail: oradeatbrcm@yahoo.com

DESPRE NOI SERVICII TRATAMENT OFERTA 2018 GALERIE FOTO OBIECTIVE TURISTICE CONTACT-ACHIZITII-ANGAJARI SALINA  
TELEFON:
  +40 259 317 126, +40 359 439 996 - non-stop
  +40 762.248.304 - intre orele 08 - 16
FAX: +40 359.439.995
        www.tratament-baile-1mai-hotel-ceres.ro
        www.hotelulceres.ro
        E-mail: oradeatbrcm@yahoo.com

    TRATAMENTE BALNEARE STATIUNEA 1 MAI - BIHOR